Adatvédelmi tájékoztató


Az AppGenom Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) szolgáltatási és értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések és a szolgáltatások teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználók nála kezelt személyes adatait.

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók.

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: felhasználónév (e-mail cím), jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail címek, telefonszámok, számlázási cím, postázási cím, igazolvány szám, igazolvány lejárati dátuma, adóazonosító jel, anyja neve, születési idő, születési hely, cégnév, adószám, cégjegyzékszám, a regisztráció dátuma, a regisztráció időpontja, a rendelés dátuma, a rendelés időpontja, a rendelés adatai, a felhasználó eszközének IP címe, hírlevél feliratkozási hozzájárulás.

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések és a szolgáltatások teljesítése és számlázása.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
- Az AppGenom Kft. munkatársai.
- Megjegyzés: külső szállító esetén, annak neve és adatai is.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés és szolgáltatás megszűnését követő 60 napon belül törlésre kerülnek. Amennyiben csak regisztráció történik, és az azt követő 5 napon belül nem történik szolgáltatás megrendelés, adatait 30 napon belül töröljük.

A regisztrált partner kérelmezheti az adatkezelőnél:
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését.

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, az AppGenom Kft. oldalaira belépve megtekintheti és módosíthatja saját adatait.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére elektronikus úton, e-mailben megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Adatkezelő jogosult lejárt számlatartozás esetén az általa megbízott követeléskezelő társaság részére a regisztrált felhasználó adatait jogos követelése behajtása céljából átadni, továbbá a követeléskezelő társaság eljárásának adminisztrációs díját követeléskezelési díjként a regisztrált felhasználóra áthárítani.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: AppGenom Kft.
Székhely: 1113 Budapest, Kenese utca 3.
Cégjegyzékszám: 01-09-304750
Adószám: 26152970-2-43
Telefonszám: +3614454100

Az adatfeldolgozó adatai, elérhetősége

Név: Comptador Kft.
Székhely: 1149 Budapest, Bíbor utca 9. 7/38

Név: Google LLC.
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA

Név: GoDaddy Operating Company, LLC.
Székhely: 14455 N. Hayden Rd #219, Scottsdale, AZ 85260 USA

Név: KBOSS.hu Kft. (Számlázz.hu)
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Név: Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Név: Magyar Telekom Nyrt.
Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

Név: Mailgun Technologies, Inc.
Székhely: 535 Mission St., San Francisco, CA 94105 USA

Név: OTP Mobil Szolgáltató Kft. (SimplePay)
Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

Név: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
Székhely: 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, R.C.S. Luxemburg B 118 349.

Név: T-Systems Magyarország Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.